d
c

WSPARCIE / DONATE Łapcie dobrą falę Gdyni Radio! Catch the good wave of Gdynia Radio!

Wesprzyj nasz projekt / Support us!
_________________________

 

[PL]  Podoba Wam się to co gramy i jak gramy? Chcielibyście zostać naszym Patronami? Mamy dobrą wiadomość. Pracujemy nad tym.

Tworzenia radia to wielka przyjemność. Ale też i obowiązki oraz czas – dzień w dzień..! Reklama radiowa to jeden ze sposobów finansowania stacji radiowych. Lecz nie jedyny. Myślimy nad dodatkowymi formami – równoległymi do sponsoringu audycji oraz emisji reklam na antenie i stronie radia. Między innymi nad crowdfundingiem. Dzięki takim hybrydowym, mieszanym i uzupełniającym się formom finansowania będziemy mogli zachować charakter, styl, niezależność. Budować naszą pozycję – w złotym środku pomiędzy mainstreamowymi a niszowymi stacjami radiowymi. Docierać do większej grupy słuchaczy poszukujących czegoś innego niż oferują jedne i drugie. Przypominać dobrą muzykę sprzed lat – niekoniecznie tę oczywistą z pierwszych miejsc list przebojów. Kreować alternatywna rzeczywistość pełną słońca i egzotycznej muzyki – 24 godziny na dobę! Tworzyć kolejne audycje muzyczne i publicystyczne oraz naszą wspólną, codzienną muzyczną ścieżkę dźwiękową!

A zatem jeszcze chwila. Pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi wszystkim chętnym wesprzeć Gdynię Radio! Dzięki Waszemu zaangażowaniu będziemy mogli grać dla Was dłużej i lepiej – dla Was oraz wszystkich kochających muzykę..!
Jeżeli już teraz chcielibyście nawiązać z nami kontakt w tej sprawie, jeśli macie ciekawe propozycje finansowania naszego medialnego przedsięwzięcia, prosimy piszcie na adres: radio@gdyniaradio.com

[ENG]  Do you like what we play and how we play? Would You like to become our Patron? We have good news. We are working on it.

Creating a radio is a great pleasure. But also duties. And time – day by day..! Radio advertising is a way to finance radio stations. But not the only one. We are considering additional forms – parallel to the sponsoring of radioshows and placement of advertisements on the air and our website – like the crowdfunding. Thanks to these hybrid – mixed and complementary – forms of financing, we will be able to preserve character, style and independence. Build our position in the golden mean – the happy medium – between the mainstream and the niche radio stations. To reach a larger group of listeners looking for something different than all they offer. Remind you the good music from the past– not necessarily only the obvious from the first positions in the charts. We will be able to create an alternative reality full of sun and exotic music – 24 hours a day! And to make more music shows and journalistic programs as well as our common daily music soundtrack!

So just a moment longer. We are working on a solution that will make possible to support Gdynia Radio to anyone interested in it. Thanks to your commitment we will be able to play for You longer and better – for You and all music lovers..!

If You would like to contact us in this matter right now, if you have interesting financing proposals for our media project, please write to: radio@gdyniaradio.com

Gdynia Radio – muzyczna podróż poza czasem i przestrzenią

Gdynia Radio lubi


Social Media

Polub nasze media społecznościowe.
Jesteśmy na Instagramie, Twitterze, Tumblr i Facebooku